Kateimatoaan irikon te ika bwa te reita ni maiu

E a tia ni waaki ao n roko n tokina te reirei iaon aanga riki tabeua ni kawakinan ao kateimatoaan irikon te te ika ake ana kona ni kabonganaki bwa te reita ni maiu ibukin te botanaomata ao e na bon reke naba bwa te anga teuana ni kareke tianti man kabonakoaia. Aio are bon …

Kateimatoaan irikon te ika bwa te reita ni maiu Read More »